Crowdfunding in Holland - Het nieuwe financieren

 

Ontwikkeling

 

De ontwikkelingen in de wereldeconomie van de afgelopen jaren hebben enorm veel veranderingen teweeggebracht in de westerse samenleving; aan overheden, bedrijfsleven maar ook aan particulieren, mensen zoals u en ik. Velen hebben de voorbije jaren moeten navigeren als nooit tevoren om te behouden wat ze opgebouwd hebben. De ongekend uitgebreide financieringsfaciliteiten in de beginjaren van deze eeuw zijn door de economische tegenwind sinds 2007-2008 drastisch teruggedraaid of achter slot en grendel gezet. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben ons al jarenlang in een ijzeren greep om de eigen interne structuur in stand te kunnen houden en dat ook vaak nog met behulp van overheidssteun. Het bedrijfsleven en de particuliere consument staan daardoor al jarenlang aan de kant, beduusd, in de rol van toeschouwer.

 

Door deze economische terugval hebben we opnieuw vastgesteld dat welvaart niet vanzelfsprekend is. Velen van ons zijn zich ervan bewust dat welvaart niet het ultieme geluk brengt. We weten dat er een over productie en verzadiging van artikelen bestaat, van alles is er teveel. We beseffen ook dat we teveel hebben, maar velen hechten niet bewust waarde aan wat ze in bezit hebben. Daarbij zijn we, althans in grote delen van de westerse wereld, niet in staat om degenen die weinig of niets hebben mee te laten delen in onze overvloed.

 

Deze situatie vraagt om een nieuwe impuls. We zijn namelijk kritisch geworden door alle recente onthullingen in het nieuws - waarvan enkele toch zeker wel dubieus - en we willen een verandering. Een alternatief op de huidige oligopolie van de gevestigde orde. Dat alternatief is sinds 2009 in Europa aanwezig.

 

Crowdfunding vervult in toenemende mate een behoefte bij ondernemers die bij de conventionele bankinstelling geen krediet meer krijgen.  

 

Crowdfunding in Holland - In the future to come | Contact: info@crowdfundinginholland.nl