Crowdfunding in Holland - Het nieuwe financieren

 

Gedrag

 

Medio jaren 90 van de vorige eeuw deed het internet op grote schaal zijn intrede. Internet speelt sindsdien een grote rol in onze veranderende behoeften en gedragingen. Immers, de ‘world wide web’ heeft de wereld in ‘no time’ een stuk kleiner gemaakt. De digitale revolutie is in volle gang en we zullen ons daarop constant moeten instellen. We zullen onszelf veel meer bewust moeten worden van onze gedragingen.

 

We hebben allemaal wel eens gehoord van of gelezen over de persoonlijke stijl, waarden en capaciteiten van het individu. Wie zijn wij nou eigenlijk, intrinsiek, zonder invloed van buitenaf? Wat is jouw persoonlijke stijl, jouw manier van doen? Als je de invloed van ouders, familie, vrienden, zakenrelaties, maar ook de politiek, bedrijfscultuur, sportvereniging niet mee zou hebben geteld in jouw vorming van kindsbeen af, wat was er dan van je geworden? Welke waarden zou je dan hebben ontwikkeld? En hoe groot is de invloed van de social media op ons veranderend gedrag?

 

Beïnvloed of niet, we vragen ons continu af hoe we ons ‘zouden moeten’ gedragen in bepaalde situaties, om die ene persoon, dat ene bedrijf, voor welke reden dan ook, gunstig te stemmen of te bewegen om iets voor ons te doen. We wenden ons denkend vermogen, onze capaciteit daarvoor aan. De een probeert te achterhalen wat een ander motiveert om iets te doen en baseert daarop zijn handelwijze. Een ander vraagt direct op de  man / vrouw af.

 

Waar we bij stil zouden kunnen staan is waarom we die ander niet gewoon onbaatzuchtig een hand toesteken. Wellicht kan die persoon jouw steun heel goed gebruiken, maar durft het je niet te vragen. Daarmee doe je niet anders dan werkelijke interesse tonen, je schept een band en daarmee krijg je op den duur een wederzijds vertrouwen.

In dit verband kan crowdfunding een uitstekend middel zijn om bijvoorbeeld de financiering rond te krijgen voor een hulpbehoevend iemand die door omstandigheden nergens anders meer op kan terugvallen.

 

Crowdfunding in Holland - In the future to come | Contact: info@crowdfundinginholland.nl